Logo-Buitengoed

Op 15 en 16 oktober 2009 hebben een 332 leerlingen uit het Oostendse basisonderwijs 1.700 boompjes geplant in het “Vredesbos” van Oostende. Het Vredesbos maakt deel uit van het steeds groter wordende Stadsrandbos. Het Vredesbos wil een link leggen tussen vrede, bos en klimaat. Het concept bouwt verder op de traditie van het aanplanten van vredesbomen na het beëindigen van een conflict. Daarnaast staat een Vredesbos symbool voor de strijd tegen de opwarming van de aarde. Op 22 november 2009 hebben een 50-tal Oostendenaars er voor gezorgd dat de resterende plantgaten in het 2,5ha grootte vredesbos van een boompje werden voorzien.