Logo-Buitengoed

Waar kan ik terecht met een klacht?


Hebt u een klacht over de diensten van Buitengoed?

Of misschien hebt u net een compliment of een suggestie?

1. Neem eerst contact op met de dienst zelf


Formuleer en argumenteer uw klacht via mail naar  info@buitengoed.be. of meld dit bij O-punt. Er wordt zo snel mogelijk samen naar een oplossing gezocht. Telefonisch is Buitengoed te bereiken via +32 59 70 00 05.

U kan pas bij de ombudsvrouw terecht nadat u eerst zelf hebt geprobeerd uw vraag of klacht samen met de dienst op te lossen.

2. Hebt u al contact opgenomen met de betrokken dienst?


U hebt uw vraag of klacht eerst gericht aan de dienst zelf maar er werd geen oplossing gevonden? Of u bent niet tevreden met het antwoord van de dienst?

Neem dan contact op met de ombudsvrouw van de Stad Oostende (Ilse Emmaneel).

Meer info & contact