Logo-Buitengoed

Het belang van een gezonde groepsgeest komt op veel momenten aan bod: in elk bedrijf of bij elke ploegsport, bij elke muziekfestival, … om het even welke organisatie van een evenement, dus ook in een project als de kinderboerderij hangt het voortbestaan af van een oprechte samenwerking tussen mensen die elk een eigen bijdrage leveren en elk een eigen rol vervullen.

Met ‘Teamspirit’ wordt een groep uitgedaagd om enkele opdrachten tot een goed einde te brengen. Door een goede samenwerking, door een nauwkeurig
overleg, een perfecte coördinatie kunnen de opdrachten niet alleen correct, maar ook snel uitgevoerd worden.

De opdrachten hebben niet tot doel een groep te lauweren voor de vele punten die ze sprokkelen, maar vooral om de samenhorigheid, samenwerking en het overleg te polsen, te verbeteren en toe te juichen.

Leerniveau: 5de & 6de leerjaar - 1ste graad SO

Periode: Het ganse jaar door.

Kostprijs: 

Scholen: € 65,00 / Maximum 24 kinderen per klas.

Gezinnen, verenigingen en bedrijven: € 80,00 / Maximum 24 kinderen per groep.


Schrijf hier jouw klas in voor een educatieve activiteit:

Facturatie gegevens: (aan de hand van deze gegevens maken wij een factuur op)

Gegevens verantwoordelijke klas/groep:

Klas / groepsgegevens:

Welke sessie had je graag geboekt? Kies 1 of meerdere keuzes.

Ik stel volgende data voorop:

Voorkeur 1:
Voorkeur 2:
Voorkeur 3:

Bij laattijdige annulatie of wanneer de groep niet komt opdagen, worden er € 10,00 administratiekosten aangerekend.