Logo-Buitengoed

Waar komt het voedsel op ons bord vandaan? Wie produceert dit voedsel en hoe geraakt het van het veld op ons bord?  Welke impact heeft de voedselproductie op ons milieu en zijn er manieren om de voedselproductie te verduurzamen? Korte keten landbouw is hierbij een interessant concept, waarbij de afstand tussen de producent en de consument zo kort mogelijk wordt gehouden. Dit betekent dat de voedselproductie gebeurt op lokale boerderijen en dat de consument rechtstreeks bij de boer kan kopen zonder tussenkomst van grote distributieketens.

In deze sessie maken de leerlingen kennis met biologische groententeelt op het veld. Ze leren het belang van seizoensgebonden voeding, en ervaren met welke uitdagingen lokale voedselproductie gepaard gaat en krijgen inzicht waarom bepaalde groenten niet heel het jaar rond beschikbaar zijn. Daarnaast verkennen ze hoe de producten vermarkt kunnen worden. Bestaande samenwerkingen tussen boeren en verschillende soorten afnemers worden hierbij verduidelijkt en andere mogelijke initiatieven worden hierbij aangetoond. Op deze manier leren de leerlingen hoe de consument direct betrokken kan worden bij de voedselproductie en hoe de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn producten.

Leerniveau: Lager Onderwijs: 2de & 3de graad

                        Secundair Onderwijs: 1 - 3de graad

Periode: 20 - 24/05/2023

Kostprijs: € 75,00 / Maximum 24 kinderen per klas.


Schrijf hier jouw klas in voor een educatieve activiteit:

Facturatie gegevens: (aan de hand van deze gegevens maken wij een factuur op)

Gegevens verantwoordelijke klas/groep:

Klas / groepsgegevens:

Welke sessie had je graag geboekt? Kies 1 of meerdere keuzes.

Ik stel volgende data voorop:

Voorkeur 1:
Voorkeur 2:
Voorkeur 3:

Bij laattijdige annulatie of wanneer de groep niet komt opdagen, worden er € 10,00 administratiekosten aangerekend.