Logo-Buitengoed

Buitengoed heeft in het plantseizoen van 2007-2880  2ha nieuw bosplantsoen, goed voor 7.000 nieuwe bomen en struiken aangeplant.

In samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos en de milieudienst Oostende werd gekozen voor een gemengde beplanting bestaande uit o.a. winterlinde, zomereik, es, els.
Op het perceel nabij de basisschool in Zandvoorde werden ook tamme kastanjes geplant. De kinderen van de basisschool hielpen bij het aanplanten.


Een perceel van 45a langs de Duinkerskeweg, dat straks deel zal uitmaken van het parkgebied Duinkerkseweg, werd volledig beplant.