Logo-Buitengoed

Vijf groepjes van de klas zoeken hun eigen weg op een spelbord met wel méér dan 80 eieren. Iedere stap staat wel voor een eigenzinnige opdracht, een ideale manier om Kinderboerderij De Lange Schuur in zijn totaliteit op een andere manier te leren kennen. Wie vindt het meest kriebelbeestjes? Welk team maakt de mooiste vogelverschrikker? Wie weet hoeveel schapen de kinderboerderij telt?

Trek je kippenpoten aan en ren van opdracht naar opdracht! Wie is het slimste, sluwste, snelste en beste team?

Leerniveau: Vanaf eerste leerjaar 

Periode: Het ganse jaar door.

Kostprijs: 

Scholen: € 65,00 / Maximum 24 kinderen per klas.

Gezinnen, verenigingen en bedrijven: € 80,00 / Maximum 24 kinderen per groep.


Schrijf hier jouw klas in voor een educatieve activiteit:

Facturatie gegevens: (aan de hand van deze gegevens maken wij een factuur op)

Gegevens verantwoordelijke klas/groep:

Klas / groepsgegevens:

Welke sessie had je graag geboekt? Kies 1 of meerdere keuzes.

Ik stel volgende data voorop:

Voorkeur 1:
Voorkeur 2:
Voorkeur 3:

Bij laattijdige annulatie of wanneer de groep niet komt opdagen, worden er € 10,00 administratiekosten aangerekend.