Logo-Buitengoed

Heeft het te maken met voedselaanbod, is het een instinct? In ieder geval trekken massa's vogels ieder jaar 2 keer aan onze kust en polders voorbij. Dit schouwspel, dit fenomeen kan je meemaken, maar vooral ervarend spelen in het stadsrandbos, zowel in het voor- als in het najaar. Voor natuur- en vogelliefhebbers die graag wat bijleren.

Kom je mee vliegen?

Leerniveau: Vanaf eerste leerjaar 

Periode: April - juni en september - november

Kostprijs: 

Scholen: € 75,00 / Maximum 24 kinderen per klas.

Gezinnen, verenigingen en bedrijven: € 90,00 / Maximum 24 kinderen per groep.


Schrijf hier jouw klas in voor een educatieve activiteit:

Facturatie gegevens: (aan de hand van deze gegevens maken wij een factuur op)

Gegevens verantwoordelijke klas/groep:

Klas / groepsgegevens:

Welke sessie had je graag geboekt? Kies 1 of meerdere keuzes.

Ik stel volgende data voorop:

Voorkeur 1:
Voorkeur 2:
Voorkeur 3:

Bij laattijdige annulatie of wanneer de groep niet komt opdagen, worden er € 10,00 administratiekosten aangerekend.