Logo-Buitengoed

Op vrijdag 18 november kwamen 170 scholieren van het St-Jozetsinstituut en het Sint Lutgardisinstituut uit Oostende bomen planten in het stadsrandbos. De plantactie kadert in het project “Milieu Op School” (MOS).

In twee groepen van 85 leerlingen werden in 2 keer 45 minuten 2.000 boompjes geplant. Het was voor de medewerkers van Buitengoed een huzarenstukje om dit georganiseerd te krijgen en de gretige handen tijdig van plantgoed te voorzien. Het leek alsof een levende plantmachine over de akker trok om de vooraf geboorde plantgaten van een jonge boom te voorzien.

Burgerzin

Burgerzin, bestaat dat nog? Heel zeker! Het sterkste bewijs: de bomen uit het Oostendse stadsrandbos zijn aangeplant door burgers; vrijwilligers die telkens ingaan op onze oproep om een stuk van het stadsrandbos te helpen aanplanten. Net zoals op zondag 20 november. Een klein persbericht en enkele enkele e-mails zorgen ervoor dat een 30 tal burgers op zondagnamiddag op de afspraak zijn om bomen te planten. Na een paar uur hard doorwerken staken 1.000 nieuwe bomen in de grond. Wat werd er aangeplant? In de bosrand gelderse roos, rode kornoelje, mispel, meidoorn en sleedoorn. Daarachter een mengeling van els, es, hazelaar en vuilboomje.

Bomen voor Banjul

De stad Banjul en de stad Oostende beslisten in 2003 om een stedenband aan te gaan.  Banjul is de hoofdstad van Gambia in West-Afrika. Beide steden vertonen raakpunten: de visserij, de haven en het toerisme zijn duidelijke voorbeelden. Oostende is met 70.000 inwoners iets groter dan Banjul (55.000 inwoners).

Geregeld gaan mensen uit Oostende naar Banjul op er projecten op te starten of verder op te volgen. Omgekeerd komen mensen uit Banjul in Oostende ervaring opdoen.

Er is ook een uitwisseling tussen de verschillende scholen. Dit jaar trekt een aantal studenten uit Oostende naar Banjul in het kader van een milieuproject. De reis gaat uiteraard per vliegtuig. Om de CO² uitstoot van die vliegreis te compenseren, zochten de studenten naar compenserende maatregelen. De meest natuurlijke weg om CO² uit de lucht te halen, is het planten van bomen. Bomen en planten hebben CO² nodig voor hun bladgroenwerking.

Op voorstel van de coördinator van de Stedenband Oostende-Banjul, Peter Vanslambrouck hebben de Banjulreizigers hun CO² in het Oostendse stadsrandbos gecompenseerd. Op 23 november hebben ze maar liefst 700 nieuw bomen aangeplant. De CO² zal het geweten hebben.

Voorjaar 2012

Ook in het voorjaar werd heel wat aangeplant. Langs de Kaperstraat werden tijdens drie plantacties tussen 1 en 16 maart op een perceel van 2,5ha maar liefst 6.000 boompjes geplant. Het ging om zomereik als hoofdboom en hazelaar en vuilboompje als ondergroeier. We kregen bij het aanplanten de hulp van het bedrijf KPMG, en verschillende basisscholen uit Oostende. Op 11 maart kregen de Oostendenaars zelf de kans om te komen planten.