Logo-Buitengoed

In totaal werd 8ha nieuw bosplantsoen aangeplant. 4,5ha in het kader van de actie Kom op tegen Kanker en 3,5ha door Buitengoed.

Buitengoed plantte aan op percelen aan de afrit E40 in Zandvoorde, ter hoogte van het depot van de groendienst langs de Karperstraat en achter de laatste huizen van het dorp Zandvoorde aan het begin van de Grintweg. De percelen zijn afgeboord met een struikzoom van meidoorn, sleedoorn en kardinaalsmuts. Langs de Moerbeistraat werd ook wilde liguster en mispel aangeplant. De bospercelen zelf zijn blokverband aangeplant. Als hoofdsoorten kozen we afwisselend es, zomereik en voor het eerst ook winterlinde. Als bijsoorten afwisselend els, ruwe berk, hazelaar en haagbeuk. Langs de bocht van de afrit E40 werden achter de stuikgordel enkele rijen snelgroeiende ratelpopulieren (esp) aangeplant om zo rap een groene buffer te creëren.


We hadden deze winter voor het eerst bij het aanplanten van het stadsrandbos te maken met konijnen- en hazenschade. We zagen ons verplicht om het plantgoed met een netje tegen vraat te beschermen. Heel wat extra werk en geen al te mooi zicht, maar heel efficiënt. Als de bomen voldoende groot zijn, worden de netjes weggenomen. In totaal werden hier 16.000 nieuwe bomen en struiken aangeplant.
 

Kom op tegen Kanker

Tijdens de plantactie in het kader van Kom op tegen Kanker werden percelen beplant langs de Polderdijk en langs de Legaardsdijk. Goed voor 18.000 bomen en struiken.