Logo-Buitengoed

Er werd 8ha bos aangeplant, 4,5ha in het kader van de actie Kom op tegen Kanker en 3,5ha door Buitengoed. Tijdens de plantactie in het kader van Kom op tegen Kanker werden percelen beplant langs de Polderdijk en langs de Legaardsdijk. Goed voor 18.000 bomen en struiken.

Buitengoed plantte aan op percelen aan de afrit E40 in Zandvoorde, ter hoogte van het depot van de groendienst langs de Karperstraat en achter de laatste huizen van het dorp Zandvoorde aan het begin van de Grintweg. De bosrand bestaat uit meidoorn, sleedoorn en kardinaalsmuts. Langs de Moerbeistraat werd ook wilde liguster en mispel aangeplant. De bospercelen zelf zijn in blokverband aangeplant. Es, zomereik en winterlinde vormen hierbij de hoofdsoorten, gemengd met els, ruwe berk, hazelaar en haagbeuk. Langs de bocht van de afrit E40 werden achter de stuikgordel enkele rijen snelgroeiende ratelpopulieren (esp) aangeplant om snel een groene buffer te creëren.

We hadden die winter voor het eerst bij het aanplanten van het stadsrandbos te maken met konijnen- en hazenschade waardoor we het plantgoed met een netje tegen vraat moesten beschermen. Heel wat extra werk en geen al te mooi zicht, maar heel efficiënt. Als de bomen voldoende groot zijn, worden de netjes weggenomen. In totaal werden hier 16.000 nieuwe bomen en struiken aangeplant.