Logo-Buitengoed

Oostendse Krekenwandelroute:


ROUTE INFORMATIE

Vertrekpunt: Kinderboerderij De Lange Schuur

Afstand: 13,00km

Reliëf: Vlak

Grond: Grotendeels onverhard

Vorm: Lusvormig Eenrichting

Type route: Landschapswandelroute

Deze route gaat door het prachtige, historische krekengebied en de polders ten zuidoosten van Oostende. Velden, bosjes, weiden en kreken en de daarbij horende fauna en flora typeren de route. In het open gebied krijgt de ruisende wind vrij spel tussen de rietplanten en bomen. Via de vroegere spoorwegbedding Oostende - Torhout brengt de route ons terug naar de start.

De historische polders van Oostende zijn ontstaan in de zestiende eeuw, aan de vooravond van het Beleg van Oostende (1601–1604). De stad was in handen van de geuzen en werd belegerd door de Spanjaarden. De geuzen sloegen een bres in de duinen (deze is nu de havengeul) en de zee drong het land binnen. Er ontstond een groot overstromingsgebied, doorsneden met smalle kreken. Oostende was zo een eiland geworden en een bijna onneembare vesting. De geuzen boden meer dan drie jaar weerstand tegen het Spaanse leger.

Het gebied van de Zoutekreek en de Sluiskreek is een belangrijke broedplaats voor heel wat vogels: blauwborst, rietgors, rietzanger, kleine karekiet, kievit, grutto, roodborsttapuit,… Het omliggende poldercomplex bevat ‘oerwouden op kniehoogte’ met glasland dat naast een unieke fauna en flora ook een eeuwenoude reliëfstructuur heeft.

Oostendse Krekenwandelroute

Westtoer heeft een lusvormige wandelroute uitgestippeld die het Geuzenbos, de Grote Keignaert, de Zwaanhoek en Zandvoorde verkent. De route is 13 km lang.