Logo-Buitengoed

Buitengoed Oostende vzw staat in voor natuurbeheer en -ontwikkeling, duurzame landbouw en natuur- en landbouweducatie in de groene rand van Oostende. Onze uitvalbasis bevindt zich in de Kinderboerderij De Lange Schuur, waarin we jaarlijks tal van activiteiten en evenementen voor scholen, groepen en particulieren organiseren. Hierbij krijgen duizenden kinderen de kans om in contact te komen met landbouw en natuur in Oostende. Daarnaast fungeert de kinderboerderij als toegangspoort tot het aangrenzende bos- en krekengebied, waardoor verschillende wandel- en fietsroutes passeren.

Het horecagedeelte van de kinderboerderij, dat onlangs volledig vernieuwd en uitgebreid is, biedt een uitstekende gelegenheid voor een nieuwe concessiehouder om een gastvrije omgeving te creëren die perfect aansluit bij de activiteiten van Buitengoed Oostende en de Kinderboerderij. De concessie heeft een looptijd van 9 jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging van 9 jaar. De kandidaat-concessiehouder wordt verwacht een jaarlijkse concessievergoeding van minimaal € 25.000 (exclusief BTW) te betalen, die jaarlijks geïndexeerd wordt aan de consumptieprijsindex.

Kandidaturen kunnen ingediend worden per email tot en met vrijdag 15 september 2023 op het volgende adres: info@buitengoed.be en met vermelding “Concessie cafetaria Kinderboerderij De Lange Schuur”.

Na ontvangst van de kandidaturen zal er een selectieprocedure plaatsvinden, waarbij de geschiktheid van de kandidaten zal worden beoordeeld op basis van vooraf bepaalde criteria.

Voor meer informatie en het aanvragen van het concessiedossier kunt u contact opnemen met:

Joke Coopman, Algemeen Coördinator Buitengoed Oostende vzw via: joke@buitengoed.be  

We kijken uit naar de samenwerking met een enthousiaste en gedreven concessiehouder die de horecazaak van Kinderboerderij De Lange Schuur tot een bruisende ontmoetingsplaats maakt voor bezoekers en bijdraagt aan de missie van Buitengoed Oostende vzw om natuur- en landbouweducatie te bevorderen.

De documenten voor het bestek van de concessie kunt u hier terugvinden:

Bestek Concessie met bijlagen