Logo-Buitengoed

Themaweek brood bakken: 7 - 10 maart 2022


Tijdens deze week willen we het broodproces extra in de spotlights plaatsen. Van zaaien op het veld tot de verschillende broodsoorten. 

Actie tijdens deze themaweek: - € 5,00 korting

Kostprijs: € 50,00 voor Oostendse scholen. Andere scholen betalen € 55,00.

Schrijf hier jouw klas in voor een educatieve activiteit:

Facturatie gegevens: (aan de hand van deze gegevens maken wij een factuur op)

Gegevens verantwoordelijke klas/groep:

Klas / groepsgegevens:

Welke sessie had je graag geboekt? Kies 1 of meerdere keuzes.

Ik stel volgende data voorop:

Voorkeur 1:
Voorkeur 2:
Voorkeur 3:

Bij laattijdige annulatie of wanneer de groep niet komt opdagen, worden er € 10,00 administratiekosten aangerekend.